EASY Säljpaket

Med Absfront EASY är du enkelt igång på 30 dagar.
Se vilket CRM som passar dig och vad det kostar.
Med Microsoft Dynamics 365 kan du alltid bygga vidare
och koppla ihop alla paket integrerat.
Klicka på det paket som du vill börja med.

Small

ca 25 000 SEK

Aktiviteter

Grundinstallation

Installation och uppsättning av användare med Dynamics 365 i er befintliga Office 365-miljö så att det fungerar smidigt med Outlook.

Utbildning

Här lär ni er grunderna i att använda Microsoft Dynamics 365 med säljfokus.

Affärsnytta

Minskad admin

Genom att samla all kundinformation i en lösning och integrera med Outlook minskar dina användares administrativa arbete med att lagra och samarbeta kring kundinformation.

Minskad sårbarhet

När all viktig kundinformation ligger i samma lösning minskar företagets sårbarhet när någon är sjuk eller slutar sin anställning.

Licenser Sälj

Sales Professional

Med Microsoft Dynamics 365 Sales Professional kan du driva hela sälj-processen. Få en 360-graders vy av kunderna och deras kontakter samt integration med Office 365, Teams och SharePoint.

Pris per användare = ca 654 SEK/månad

Absfront Accelerator

Med Absfront Accelerator 365 blir ditt CRM anpassat för nordiska förhållanden och din bransch. Dessutom får du många smarta funktioner för att kunna driva sälj och ärenden på ett effektivt och enkelt sätt.

Användare
1-10
11-20
21-50
51-70
71-100
101-150
151-200
200+
Pris
1 500 SEK/mån
2 500 SEK/mån
4 000 SEK/mån
6 000 SEK/mån
7 000 SEK/mån
8 500 SEK/mån
10 000 SEK/mån
15 000 SEK/mån

Utan jobbiga säljsamtal

Medium

ca 65 000 SEK

Aktiviteter

Grundinstallation

Installation och uppsättning av användare med Dynamics 365 i er befintliga Office 365-miljö så att det fungerar smidigt med Outlook.

Utbildning

Här lär ni er grunderna i att använda Microsoft Dynamics 365 med säljfokus.

Pilot & Snabbanalys

Användarna får testa systemet och dokumentera det man saknar. Avslutas med workshop där vi sammanställer identifierade behov.

Workshop - Konfiguration Kund & Kontakt

Workshop med konfiguration av behov som identifierats i Pilot & Snabbanalys med fokus på kunder och kontakter. Behoven prioriteras utefter affärsnytta och tillgänglig tid för konfigurationen.

Workshop - Konfiguration Affärsprocess

Workshop med konfiguration av behov som identifierats i Pilot & Snabbanalys med fokus på försäljningsprocess. Behoven prioriteras utefter affärsnytta och tillgänglig tid för konfigurationen.

Affärsnytta

Minskad admin

Genom att samla all kundinformation i en lösning och integrera med Outlook minskar dina användares administrativa arbete med att lagra och samarbeta kring kundinformation.

Minskad sårbarhet

När all viktig kundinformation ligger i samma lösning minskar företagets sårbarhet när någon är sjuk eller slutar sin anställning.

Ökad produktivitet

Med ett system anpassat efter
bransch och behov får användarna mer gjort under en arbetsdag och produktiviteten ökar.

Bättre affärsprocesser

Företaget och användarna kan öka kvalitet och snabbhet i de affärsprocesser som stärker kundrelationerna. Öka försäljning och kundnöjdhet.

Licenser Sälj

Sales Professional

Med Microsoft Dynamics 365 Sales Professional kan du driva hela sälj-processen. Få en 360-graders vy av kunderna och deras kontakter samt integration med Office 365, Teams och SharePoint.

Pris per användare = ca 654 SEK/månad

Absfront Accelerator

Med Absfront Accelerator 365 blir ditt CRM anpassat för nordiska förhåll-anden och din bransch. Dessutom får du många smarta funktioner för att kunna driva sälj och ärenden på ett effektivt och enkelt sätt.

Användare
1-10
11-20
21-50
51-70
71-100
101-150
151-200
200+
Pris
1 500 SEK/mån
2 500 SEK/mån
4 000 SEK/mån
6 000 SEK/mån
7 000 SEK/mån
8 500 SEK/mån
10 000 SEK/mån
15 000 SEK/mån

Utan jobbiga säljsamtal

Large

ca 90 000 SEK

Aktiviteter

Grundinstallation

Installation och uppsättning av användare med Dynamics 365 i er befintliga Office 365-miljö så att det fungerar smidigt med Outlook.

Utbildning

Här lär ni er grunderna i att använda Microsoft Dynamics 365 med säljfokus.

Pilot & Snabbanalys

Användarna får testa systemet och dokumentera det man saknar. Avslutas med workshop där vi sammanställer identifierade behov.

Workshop - Konfiguration Kund & Kontakt

Workshop med konfiguration av behov som identifierats i Pilot & Snabbanalys med fokus på kunder och kontakter. Behoven prioriteras utefter affärsnytta och tillgänglig tid för konfigurationen.

Workshop - Konfiguration Affärsprocess

Workshop med konfiguration av behov som identifierats i Pilot & Snabbanalys med fokus på försäljningsprocess. Behoven prioriteras utefter affärsnytta och tillgänglig tid för konfigurationen.

Workshop - Konfiguration Övrigt

Workshop med konfiguration av behov som identifierats i Pilot & Snabbanalys som inte rymms i ovanstående workshops.

Migrering

Inläsning av befintligt kundregister från Excel till Dynamics 365.

Affärsnytta

Minskad admin

Genom att samla all kundinformation i en lösning och integrera med Outlook minskar dina användares administrativa arbete med att lagra och samarbeta kring kundinformation.

Minskad sårbarhet

När all viktig kundinformation ligger i samma lösning minskar företagets sårbarhet när någon är sjuk eller slutar sin anställning.

Ökad produktivitet

Med ett system anpassat efter
bransch och behov får användarna mer gjort under en arbetsdag och produktiviteten ökar.

Bättre affärsprocesser

Företaget och användarna kan öka kvalitet och snabbhet i de affärsprocesser som stärker kundrelationerna. Öka försäljning och kundnöjdhet.

Ökad produktivitet

Med ett system anpassat efter
bransch och behov får användarna mer gjort under en arbetsdag och produktiviteten ökar.

Licenser Sälj

Sales Professional

Med Microsoft Dynamics 365 Sales Professional kan du driva hela sälj-processen. Få en 360-graders vy av kunderna och deras kontakter samt integration med Office 365, Teams och SharePoint.

Pris per användare = ca 654 SEK/månad

Absfront Accelerator

Med Absfront Accelerator 365 blir ditt CRM anpassat för nordiska förhåll-anden och din bransch. Dessutom får du många smarta funktioner för att kunna driva sälj och ärenden på ett effektivt och enkelt sätt.

Användare
1-10
11-20
21-50
51-70
71-100
101-150
151-200
200+
Pris
1 500 SEK/mån
2 500 SEK/mån
4 000 SEK/mån
6 000 SEK/mån
7 000 SEK/mån
8 500 SEK/mån
10 000 SEK/mån
15 000 SEK/mån

Utan jobbiga säljsamtal