Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 är en plattform från Microsoft med alla de olika affärsapplikationer en verksamhet kan behöva

Översikt

Alltifrån CRM-orienterade applikationer för att stödja digital marknadsföring, säljstöd, kundservice till mer ERP-orienterade applikationer för att stödja order, fakturering och finansiella stöd som krävs för en modern verksamhet.

Absfront fokuserar på CRM-applikationerna inom Microsoft Dynamics 365.

Unikt med Microsoft Dynamics 365 är att samtliga applikationer är helintegrerade med varandra men även med Microsofts övriga verktyg som Office, Teams, SharePoint m fl.

Förbättrar dina medarbetares vardag

Ett stort hinder för användarna är att affärsapplikationer inte hänger ihop med varandra, att användarupplevelsen är olika beroende på vilken uppgift man vill utföra.

Det ser oftast också olika ut om man arbetar på desktop eller mobilt.

Genom att Microsoft Dynamics 365 är helt integrerat med Outlook, Teams och SharePoint kan användarna enkelt arbeta utan att skifta system och där data återanvänds mellan applikationerna som minskar det administrativa arbetet.

Genom att de olika affärsapplikationerna är integrerade från början kan användarna enkelt få en komplett 360-graders vy på kunderna, som enligt analysföretaget Gartner innebär att man kan öka intäkterna med 10%.

En lösning som integrerar Marknad, Försäljning och Service

Huvuddelen av lösningarna på CRM-marknaden lever sina egna liv när det kommer till hela CRM-processen med Marknad, Försäljning och Service. Vill man som säljorganisation driva digital marknadsföring så måste man med andra lösningar tex bygga dyra integrationer eller flytta mail-addresser mellan det digitala marknadsföringssystemet och säljstödet. Det är tidsödande och man riskerar att inte fylla kraven kring GDPR. Och nästan omöjligt att få koll på hela kundresan.

Med Microsoft Dynamics 365 hänger allt detta ihop och alla medarbetare som arbetar med kundens resa i CRM-processen delar data och insikter med varandra och samarbetet kring kunderna förbättras.

Enkelt att komma igång – går snabbt att vidareutveckla

Att sätta upp Microsoft Dynamics 365 för att grundläggande komma igång att arbeta görs snabbt och enkelt.

Per automatik har man full integration med vanliga verktyg som Teams, Outlook, SharePoint och åtkomst via mobilen.

Genom Power Platform kan man enkelt göra konfigurationer, avancerad affärslogik och affärsanalys utan att man skruvar sönder produkten eller att hela IT-budgeten äts upp av CRM-projektet.

Genom Azure Integration Services kopplar man enkelt ihop de system som inte är Microsoft-lösningar.