Gör enkelt CRM test

Svara på 15 frågor och se vilken CRM-lösning som passar dig.
Svar visas direkt efter testet.

Ditt Resultat!

Grattis, du har
VÄLDIGT STOR AFFÄRSNYTTA
av ett avancerat CRM

AFFÄRSNYTTA

Minskad administration

Genom att samla all kundinformation i en lösning och integrera med Outlook minskar
dina användares administrativa arbete med att lagra och samarbeta kring kundinformation.

Minskad sårbarhet

När all viktig kundinformation ligger i samma lösning minskar företagets
sårbarhet när någon är sjuk eller slutar sin anställning.

Ökad produktivitet

Med ett system anpassat efter bransch och behov får användarna
mer gjort under en arbetsdag och produktiviteten ökar.

Bättre affärsprocesser

Företaget och användarna kan öka kvalitet och snabbhet i de affärsprocesser
som stärker kundrelationerna. Öka försäljning och kundnöjdhet.