Gör enkelt CRM test

Svara på 15 frågor och se vilken CRM-lösning som passar dig.
Svar visas direkt efter testet.

Ditt Resultat!

Grattis, du har
VÄLDIGT STOR AFFÄRSNYTTA
av ett avancerat CRM

AFFÄRSNYTTA

Minskad administration

Genom att samla all kundinformation i en lösning och integrera med Outlook minskar
dina användares administrativa arbete med att lagra och samarbeta kring kundinformation.

Minskad sårbarhet

När all viktig kundinformation ligger i samma lösning minskar företagets
sårbarhet när någon är sjuk eller slutar sin anställning.